Copyright © 2014 Design By Be.St. | Created by <fm />

d11

Eser Hakkında

TALEP FORMU ▼

RUMI-HATAYI MOTİFLİ SERAMİK TABAKLAR

İznik ile Kütahya’da altın çağını yaşamış Türk Seramik Sanatı geleneğine sadık kalınarak tasarlanan bu seramik tabakların klasik desenleri Mimar Sinan’ın eşsiz eserlerinden olan Rüstem Paşa Camii panolarından esinlenerek el işçiliğiyle çizilip, bezenmiştir. Tabaklarda Türk süsleme sanatının önemli unsurlarından olan Rumi, Hatayi ve Palmet motiflerine yer verilmiştir.

Rumî motiflerin tarihçeleri 9. ve 10. yüzyıllara Orta Asya’da Uygur Türklerine uzanır. Orta Asya bozkırlarında yaşamış olan Türk kavimler hayvanların doğada zor koşullarda sahip oldukları güce ve mücadele azmine her zaman ilgi duymuşlardır. Hayvanları kuvvet, bereket, iyilik ve bazen kötülük sembolleri olarak görmüşler, bu duygularını çok özel desenlerle betimlemişlerdir. Hun Türklerinin çeşitli sanat eserlerinde görülen bu çok zengin stilize hayvan motifleri Selçuklular tarafından Orta Anadolu’ya getirilmiştir.

Hatayî, erken Osmanlı sanatında saz üslubunun ana motiflerinden olan saz yapraklarının da yer aldığı açılmış lotus ve şakayık çiçeklerinin stilize edilerek yaratılan kompleks kompozisyonlar için kullanılmış bir terimdir. Hatayî, Uygur Çin resim tarzını içerir.

Palmet, bir Avar motifidir. Üç yapraktan oluşan Palmet motifleri Peçeneklerin hazinesinde ve Güney Rusya’da görülmektedir. Orta Asya’da da izleri bulunan bu motif Abbasi devrinde Türkler sayesinde ana vatanları olan Mısır ve Suriye’ye geri dönmüştür.