Copyright © 2014 Design By Be.St. | Created by <fm />

d9

Eser Hakkında

TALEP FORMU ▼

NATÜRALİST DESENLİ SARAY LOKUMLUKLAR

Geleneksel sahan formunu çağrıştıran bu irili ufaklı seramik lokumluklara tasarımcı “SARAY” lokumluk adını vermiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda İznik ve Kütahya’da altın çağını yaşamış Türk Seramik Sanatı geleneğine sadık kalınarak tasarlanan lokumluklar Osmanlı döneminde yapıldığı gibi kalıplama ve şablon kullanılmadan geleneksel çark tornasında el ile şekillendirildi. Karanfil, lâle, gül, sümbül, süsen, lotus, narçiçeği gibi doğadan alınan natüralist temalar özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde saray baş nakkaşı ve Şah Kulu’nun öğrencisi olan Kara Memi’nin getirdiği zengin bir üsluptur. 16. yy. çinilerinde çiçeklerden en fazla lâle, karanfil ve lotus motiflerine yer verilmiştir. Lâle, kutsal anlamların yanı sıra ölümsüz aşkı da betimler. Karanfil, Osmanlı İmparatorluğu’nun sembolü olarak kabul görmüştür. Sadeleştirilmiş nilüfer çiçeği olan Lotus, ölüm ve hayatla iç içe olan semboldür. Sonsuz ışık ve mutlak temizliği ifade eder. Çiçekli desenler “Kara Memi üslubu”, “Natüralist üslup” veya “Şukufe tarzı” olarak kabul görmüş, aynı dönemde tezhip ve minyatür sanatına özel bir boyut getirmiştir. Lokumlukları süsleyen çeşitli çiçek ve stilize edilmiş bitkisel desenler Osmanlı Dönemi’ne ait çini panolarında, aynı dönemin Türk ve dünya müzelerini zenginleştirmiş tabak ve evanîlerinde kullanılmış çeşitli çiçek motifleri arasından esinlenerek resmedilmiştir.