Copyright © 2014 Design By Be.St. | Created by <fm />

c2

Eser Hakkında

TALEP FORMU ▼

TILSIMLI OBJELER Koleksiyonundaki tasarımlar ithal renkli camların el ile kesilip üst üste dizilmesi ve özel bir fırında 800 C° de 14 saatten fazla bir sürede pişirilmesi tekniğiyle elde edildiler. Bu farklı tasarım objeler, cam işleme sanatının beşiği sayılan Mezopotamya ve Mısır’da M.Ö. 4000 yılında başlamış bir serüvenin devamı niteliğini taşımaktadır.

NAZAR MOTİFLİ FÜZYON CAM OBJELER

1
2
4

Designed by Be.St. koleksiyonunda bulunan Nazar motifli cam objeler, sahibini koruması ona uğur ve şans getirmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Nazar motifi yani göz figürü, insanlık tarihinde her kültür ve dinsel inançta kötülükleri uzaklaştıran güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Yüzyıllar boyunca göz simgeli cam boncuklar Anadolu’da yaşamış çeşitli medeniyetler tarafından nazara karşı koruyucu olarak bilinmiş ve kullanılmıştır. Tarihteki Türk topluluklarının ana kültü olan Gök Tengri inancında mavi boncuğun özel yeri vardır. Türk ve Moğol halkları nazar boncuğuna muncuk, moncuk, monçok gibi isimler vermişlerdir. Gökyüzünün maviliği bu inançta mavi rengi diğer renklerden ayırarak bir nevi kutsallık atfeder. Nazarlık motiflerini birbirlerine bağlayan ince cam çubuklar gökyüzünce çakan şimşekleri çağrıştırır.

ÇİNTEMANİ MOTİFLİ CAM OBJE

3

Designed by Be.St.. koleksiyonunda bulunan Çintemani motifi füzyon cam objeler, sahibine güç ve başarı getirmesi dileğiyle bu anlamlı simge ile süslenmiştir.

Çintemani motifi, uzak doğuda güç, kudret ve iktidarı simgelediği kabul edilen ve tılsımlı olduğuna inanılan bir desendir. Buda’nın üç ruhani özelliğini belirttiği söylenen bu üç beneğe Timur Devri sikkelerinde de rastlanmaktadır. “Timuçin Damgası” adıyla da anılan çintemani, Osmanlı İmparatorluğu döneminde gücün sembolü olmuş, padişah ve şehzade kaftanlarında sıkça kullanılmıştır. Osmanlı çinilerinde ilk örneklerine 1472 tarihinde Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Çinili Köşk’te rastlanır. Çintemani sonsuzluk döngüsü içinde geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman olarak yorumlanacağı gibi, kültür çerçevesinde bir araya gelmiş, din, bilim ve sanat üçlemesi olarak da okunabilir.

Özellikleri

Dekoratif objelerin ebatları
Ataşlık : 9cm * 9cm
Kartvizitlik : 11,5cm * 16,5cm
Çintemani motifli obje : 17cm * 24cm
Kalemlik : 11,5cm * 25cm