Copyright © 2014 Design By Be.St. | Created by <fm />

d10

Eser Hakkında

TALEP FORMU ▼

HALİÇ DESENLİ VE NATÜRALİST MOTİFLİ AKİDE LOKUMLUK

“AKİDE” adlı bu özgün tasarımlı küçük seramik lokumluklar, 15. ve 16. yüzyıllarda İznik ve Kütahya’da altın çağını yaşamış Türk Seramik Sanatı geleneğine sadık kalınarak tasarlandı. Alt yapıları Osmanlı döneminde olduğu gibi kalıplama ve şablon kullanılmadan geleneksel çark tornasında el ile şekillendirildi.

HALİÇ İŞİ ile süslü AKİDE şekerliklerde desen bir merkezden çıkarak, uzun ve kesintisiz bir sap çevresinde helezonsal halkalar oluşturur. Bir nevi soyutlama olan desende saplar belirli aralıklarla yerleştirilmiş küçük çiçek ve yaprak motifleri ile noktalanır. Helezonî Tuğrakeş olarak da adlandırılan desen ölümsüzlüğü, sonsuzluğu simgeler. Padişah Tuğralarında ve fermanlarda süsleme öğesi olarak kullanılmıştır.

Karanfil, lâle, gül, sümbül, süsen, lotus, narçiçeği gibi doğadan alınan natüralist temalar özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde saray baş nakkaşı ve Şah Kulu’nun öğrencisi olan Kara Memi’nin getirdiği zengin bir üsluptur. 16. yy. çinilerinde çiçeklerden en fazla lâle, karanfil ve lotus motiflerine yer verilmiştir. Lâle, kutsal anlamların yanı sıra ölümsüz aşkı da betimler. Karanfil Osmanlı İmparatorluğu’nun sembolü olarak kabul görmüştür. Sadeleştirilmiş nilüfer çiçeği olan lotus ölüm ve hayatla iç içe olan semboldür. Sonsuz ışık ve mutlak temizliği ifade eder. Çiçekli desenler “Kara Memi üslubu”, “Natüralist üslup” veya “Şukufe tarzı” olarak kabul görmüş, aynı dönemde tezhip ve minyatür sanatına özel bir boyut getirmiştir. Lokumlukları süsleyen çeşitli çiçek ve stilize edilmiş bitkisel desenler camilerin eşsiz çini panolarında, Türk ve dünya müzelerini zenginleştirmiş Osmanlı Dönemi tabak ve evanîlerde kullanılmış çeşitli çiçek motifleri arasından esinlenerek resmedilmiştir.